اس و زد

اس و زد

S & Z

دستگاه S & Z برای تولید کابل های  NYCY  که نوعی کابل با اسکرین شیلد شامل مفتولهای مسی که به کابل های کانسانتریک یا سازمانی هستند ، مورد استفاده قرار میگیرد. این 

 دستگاه S & Z کابل ها به دلیل مقاومت بالا در برابر تداخلات الکترومغناطیسی (EMI)  و دوام بالا در کاربردهای مختلف از جمله شبکه های برق ، سیستم های مخابراتی و خطوط 

انتقال داده مورد استفاده قرار می گیرد .

این کابل ها به طور موثری تداخلات الکترو مغناطیسی را که می تواند باعث نویز و اختلال در عملکرد تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی شود ، مسدود می کنند.