اکسترودر عمودی پرتابل

اکسترودر عمودی پرتابل

اکسترودر عمودی

اکسترودر عمودی از گروه دستگاههای اکسترودر است که برای روکش کردن سیم به کار می رود، و از آن جا که از لحاظ فیزیکی بصورت عمودی ساخته می شود به

نام اکسترودر عمودی نامیده می شود.

اکسترودر عمودی به لحاظ عمودی بودن فضای کمتری را اشغال می کند عموما پرتابل ساخته می شود .ارتفاع آن قابل تنظیم است از این جهت بیشتر بعنوان 

(اکسترودر خط زن) بکار می رود.

از مزایای آن فضای کمترپرتابل ، و از معایب آن دبی خروجی کمتر نسبت به هم سایز خودش در نوع افقی می باشد.

اکسترودر عمودی در چند سایز محدود ساخته می شود.شرکت آرتمیس اکسترودر عمودی را طراحی کرده که علاوه برپرتایل بودن و تنظیم ارتفاع دوران 180 درجه

حول محور اصلی و زاویه تا 45 درجه را برای آن مقدور ساخته است.