بسته بندی کابل

بسته بندی کابل

دستگاه بسته بندی کابل

دستگاه بسته بندی کابل در صنعت بسته بندی و آماده سازی کابل ها برای حمل و نقل آسان استفاده می گردد.

دستگاه بسته بندی کابل بصورت دستی عمل می کند.دستگاه بسته بندی کابل به طور معمول برای بسته بندی کابل های بزرگ و بلند استفاده می شود.

که قرار نیست کلاف کابل روی قرقره جمع شود .بلکه معمولا در طول 100 متر و یا سفارش مشتری بصورت کویل بسته بندی ،فویل پیچی و یا شیرینگ 

روانه بازار می گردد.